Boängen

Boängen är en av de yngsta gårdarna i Gällersta socken och skattlades ca 1630 till 1/4 mantal.

Gården nämns första gången i en tiondelängd från år 1607, innehavaren angavs vara ”änkan i Boängen”. Mellan 1609 och 1614 hette innehavaren Jöns och sedan mellan 1614 och 1644 Lars Olofsson. Efter Lars Olofsson delades gården i två delar och det var troligen två söner till honom som övertog gården.

Den ena delen övertogs av Anders Larsson som gjorde en militär karriär och avancerade till kaptenlöjtnant 1657 men blev slagen den 30 april 1659. Den andra delen övertogs av Olof Larsson som brukade den fram till sin död 1669. Boängen förblev delad i två delar under en lång tid, ända fram till 1820-talet.

Efter Anders Larssons död övertogs hans del av barnen Tomas och Kerstin som båda kallades Boäng. Kerstin Boäng gifte sig med trädgårdsmästaren Erik Rising på Göksholm medan Tomas Boäng bodde kvar på Boängen. Han gick i faderns fotspår och blev löjtnant. Efter Tomas Boängs död omkring 1715 övertogs gårdsdelen av mågen inspektoren Olof Måssberg gift med Maria Boäng, de inlöste även Kerstin Boängs del. Dessa var aldrig bosatta på gården utan bodde i Vingåker.

Den andra gårdsdelen som ägdes av Olof Larsson ärvdes efter hans död 1669 av en stor skara av barn. Den äldsta sonen Johan övertog så småningom syskonens delar, han var smidesmästare och bodde kvar på Boängen fram till ca 1709. Han överlät dock gården redan 1701 till dottern Karin Johansdotter. Efter henne övertogs gårdsdelen av mågen Erik Wiman och hans hustru Elisabeth Persdotter, som följdes av deras dotter Kajsa Ersdotter gift med Jon (Jonas) Persson. De sistnämndas son Jon Jonsson övertog gården omkring 1790 och brukade den fram till sin död 1824. Han efterträddes av sonen Johannes (Johan) Jonsson som 1819 gifte sig med änkan Kerstin Jönsdotter. Hon var ägare till den andra delen av Boängen (den del som kaptenlöjtnant Anders Larsson innehaft) och genom giftermålet sammanfördes gårdsdelarna så att Boängen blev en sammanhållen enhet. Kerstin Jönsdotter var änka efter Olof Andersson som 1801 inköpt 1/8 mt Boängen av Maria, Karin och Lisa Tomasdöttrar, de var döttrar till mjölnaren Tomas Ersson i Attersta och hans hustru Lisa Persdotter. Hur och när de införskaffat hemmansdelen är för närvarande oklart för mig, men den senast kända ägaren Olof Måssberg dog 1743 i Göteboda i Östra Vingåkers socken hade ett flertal barn och det är möjligt att ingen var intreserad av att lösa ut de andra. Mjölnaren Tomas Ersson dog 1766 i Attersta och samma år flyttade hans änka Persdotter från Attersta till Boängen, men om de då ägde gårdsdelen är oklart.

Johan Jonsson blev på 1820-talet ägare till hela Boängen, han efterträddes av sin måg Per Nyberg (död 1907) gift med Stina Lisa Johansdotter. Efter Per Nybergs död bytte gården ägare åtskilliga gånger fram till 1926 då Mauritz Eriksson från Sköllersta inköpte gården.