Byar och gårdar

Gällersta socken består av en rad byar och gårdar. Min tanke är att presentera historiska uppgifter om byarna och gårdarna här.  Jag har främst forskat om Ökna by men kommer förhoppningsvis att kunna presentera uppgifter även för de övriga gårdarna och byarna.,