Gustaf Gustafssons fotografier

Vid sekelskiftet 1900 fanns det en fotograf som var verksam här i socknen. Han hette Gustaf Gustafsson och bodde i Almbro,  där var han urmakare och senare även handlande.

Ett antal (nästan 300) av hans fotografier har överlevt tills idag och min förhoppning är att kunna publicera ett antal av dem här.

Gustaf Gustafssons hustru Hilma Winqvist utanför deras hem i Almbro

Han hade en ateljé i anslutning till sin bostad i Almbro där han tog porträttfoton av bygdens invånare. Några personer på bilderna är identifierade, men det är många som är oidentifierade.

Han var även ute och tog bilder på olika miljöer främst på gårdar. Även här är några av bilder identifierade.

Nedan finns det länkar till några sidor där jag har lagt upp ett antal av Gustaf Gustafssons bilder.  De flesta fotografierna är tagna i hans studio i Almbro, jag har delat upp dessa bilder på flera sidor, klicka på sidnumret som står efter ”studiobilder”. De övriga bilderna har jag samlat på en sida.

Studiobilder: 1 2 3 4 5 6

Övriga bilder